Τιμές Χονδρικής για Όλους!

Cart

Kimdir Bu Pin-up Kızları?, Güzel, Seksi Empieza Neşeli Pin-up Kızları Dünyada 19uncu Yüzyıl Sonlarında Ortaya Çıkmış; Bize Gelişleri Ise 1920ler İşte Rock Müzik Tarihçisi, Arşivci Ve Yazar Güven Erkin Erkal, Türkiyenin Güzel Tarihi Adlı Kitabında Pinup